ČERTOVY HLAVY

(okr. MĚLNÍK)

Připravila jsem pro vás nosework výlet u Liběchova. Na trase jsou připraveny hledací terény, kde budete mít za úkol v rámci putování dohledat několik pachových vzorků.

  • Termín: 13.6. – 31.7. 2024
  • Kde: Liběchov (okr. Mělník)
  • Délka trasy: cca 7,6 km (okruh) – lze prodloužit o 4,6 km
  • Počet terénů: 8
  • Vzorky: skořice i pomeranč
  • Pro koho je putování vhodné? Pro psy, co znají pach skořice nebo pomeranče a psovody, kteří umí na svém psovi poznat reakci na pachový vzorek.
  • Trasa je fyzicky náročnější, část terénu se jde do kopce. Nevhodné pro kočárky. 

Putování je rozděleno na dvě varianty – jedna je vhodná pro ZAČÁTEČNÍKY (známý počet vzorků), druhá pro POKROČILÉ (neznámý počet vzorků).

Trasa je zaznačená do mapy i s body kde se nacházejí terény. Celá trasa vede po turistických stezkách. V popisu trasy jsou fotky s důležitými záchytnými body. V každém terénu (krom posledního, kde je pouze skořice) jsou umístěné dva typy vzorků (skořice a pomeranč) u sebe.

Vzorky byly schované 12.6. 2024. V průběhu putování je budu chodit pravidelně kontrolovat, aby se nestávalo, že se z terénu ztratí. Všechny vzorky jsou ve výšce max. 1 m od země nebo od pevného bodu, kam si může pes vyskočit/opřít apod. Cílem je vyzkoušet si hledání dvojitě naslepo (tzv. double blind) bez možnosti nápovědy. Cílem není natrénovat složité úkryty, proto jsou vzorky schované opravdu jednoduše. Může se stát, že v průběhu hledání vzorek uvidíte očima – v tu chvíli dělejte, jako byste o vzorku nevěděli 🙂

Začátečník: u této obtížnosti budete znát počet vzorků v terénu.

Pokročilý: v pokročilé úrovni nebudete znát počet vzorků v terénu

NÁPOVĚDA – je možné požádat o složku s nápovědou, kde jsou zobrazeny všechny úkryty tak, jak se v terénech nacházejí. Doporučuji složku otevřít až ve chvíli, kdy si nebudete jistí, kde se vzorek nachází nebo budete se svým psem chtít vzorek dohledat.

Těším se na vaše zážitky a postřehy z procházky!