Detekce napadených stromů lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) pomocí speciálně vycvičeného psa. Pes je nejefektivnější prostředek k detekci brouka. Za vhodných podmínek je schopný prohledat až 10 ha lesa během 1 hodiny. Pes dokáže ucítit napadený strom až na vzdálenost 100 m. Pes se řídí pachovými signály brouka a tak je schopný najít napadený strom brzy po náletu, zároveň je schopný dohledat a označit pouze 1 napadený strom uprostřed lesa. Současně se stojícími stromy vyhledáváme veškeré napadené dříví – tzn. napadené větve, pařezy a popadané stromy. Detekce stromů pomocí psů je možné provádět i v dešti nebo těsně po dešti, kdy nejsou patrné drtinky na patě stromu, protože pes vyhledává přímo pach feromonu brouka. Za 1 den je možné prohledat až 60 ha smrkového lesa.

Stromy napadené kůrovcem najdeme, označíme, zaneseme GPS souřadnice a vytvoříme pro vás report kde se napadené dříví nachází a jak rychle je potřeba ho zpracovat. Po zpracování dříví je vhodné provést ještě jednu kontrolní detekci k „dočištění“ zapomenutých míst.

Pro cenovou nabídku napište na sniffoutcz@gmail.com